clouds-1331078-1280x640_Fotor.jpg

Op het gebruik van deze website (www.wereldzuster.nl ) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

 

Annette Sacharow, BIG geregistreerd verpleegkundige, hierna te noemen “Annette”, verleent u hierbij toegang tot haar website. Annette behoudt zich het recht voor om op elk moment de inhoud van de website aan te passen of onderdelen ervan te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen.

 

Beperkte aansprakelijkheid
Annette stelt de inhoud van de website met de grootste zorgvuldigheid samen. De teksten en foto’s op deze site zijn illustraties en dus algemeen en niet specifiek. Zij zijn dus ook niet afgestemd op uw situatie of uw medische en familiale historie. Bij twijfel dient u contact op te nemen met uw huisarts of andere zorgverlener. Alleen die kan uw vragen in de context van uw persoonlijke medische geschiedenis en constitutie beantwoorden. Annette is niet aansprakelijk voor eventuele schade door onjuistheden of als adviezen opgevatte toelichtingen of explicaties op de website.
Uit veiligheidsoverwegingen worden via de website geen persoonsgegevens uitgewisseld. Zo kan er via de website geen gevoelige informatie lekken.
Alle op de website gepresenteerde informatie wordt aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Annette.
Ook de prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

 

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Annette aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website.
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Annette en de gebruiker van de website ontstaan.

 

Hyperlinks
Deze website kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Annette heeft geen invloed op websites van derden en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Annette aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

 

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Annette zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Annette daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven. 

De naam Wereldzuster.nl en logo is een Merkrecht en vastgelegd bij Benelux Bureau Intellectueel Eigendom. Elk misbruik van naam en logo wordt bestraft.