flying-high-1168556-1279x562_Fotor.jpg

Wie, wat & hoe?

 

 

 

Wat kan Wereldzuster concreet voor u betekenen?

  • 24 uurs professionele verpleegkundige zorg met persoonlijke respectvolle aandacht
  • zorg uit handen nemen van uw partner
  • regelen van hulpmiddelen
  • verrichten van verpleegkundig-technische handelingen zoals het verwisselen of spoelen van een catheter, toedienen medicatie, zowel subcutaan, intramusculair als intaraveneus, sondevoeding etcetera
  • begeleiding naar ziekenhuizen en laboratoria en bijwonen van consulten
  • begrijpelijk maken van ingewikkelde diagnoses en behandelingen

Verder lezen

 

 

 

Wie is Wereldzuster?

 

Mijn naam is Annette Sacharow en ik ben een BIG geregistreerde verpleegkundige met meer dan 35 jaar ervaring als verpleegkundige in binnen- en buitenland.

Ik ben full-time werkzaam geweest als gecertificeerd Operatie-Spoedeisende Hulp- en Ambulanceverpleegkundige. Daarbij repatrieer ik al 20 jaar patiënten met diverse, soms hoogcomplexe zorgbehoeften uit alle delen van de wereld en heb ik mij de laatste 7 jaar gespecialiseerd in de palliatieve en terminale thuiszorg.

Ik ben aangesloten bij een Klachten-en Geschillencommissie en voldoe zo aan de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg).

Verder lezen

 

 

Werkwijze en tarieven

 

U kunt per e-mail of telefonisch contact met mij opnemen, waarna ik een kennismakingsgesprek met u zal voeren. Tijdens dit onderhoud stel ik samen met u, en eventueel uw partner, uw wensen en (zorg)behoeften op in de vorm van een Reis/Zorgplan.

Zonodig zal ik, uiteraard met uw toestemming, informatie bij uw huisarts, apotheker en specialist inwinnen. Vervolgens werk ik dit uit en stuur u daarna een offerte. Als wij het eens zijn over het Reis/Zorgplan dan stellen wij samen een contract op en kunt u veilig en verzorgd op reis!

 

 

 

Contact

Logo Wereldzuster 

Contact formulier 

Telefoon: 06-40088731

info@wereldzuster.nl

KvKnr: 56750986